Sizin ve birlikte çalıştığınız kurumların çıkarlarının en iyi biçimde korunması için standartlarla entegresyonunuzu tam olarak sağlayabilirsiniz.

27001,31000,EPDK,22301,9001 ve diğerleri...
Kontrollerinizi ve faaliyetlerinizi birkaç uyumluluk programına dağıtabilirsiniz.
Pars GRC sayesinde uluslararası kabul görmüş yasalara uyumlu hale gelebilirsiniz.