Eskiden bağımsız olan pek çok şey süreçlerle optimize edilebilecek.

Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttıracak, yıllardır söylenen “Proses yaklaşımı” artık hayata geçiriliyor da denilebilir.

İş Mükemmelliği Modeli

Süreç yönetimi son yıllarda özellikle performanslarını arttırmak isteyen kuruluşların ilgilenmeye başladığı güncel konulardan birisidir. Süreç yönetimi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın İş Mükemmelliği Model’inde yer alan dokuz kriterden birisidir.

Standartlara uyumluluk

ISO 9000 ve 2000 Revizyonu da önemli ölçüde süreç modeline dayandırılarak hazırlanmıştır.Organizasyonların ister istemez süreç yönetimi konusuna eğilmelerine yol açmıştır.

Kullanım kolaylığı

İş kullanıcıları, analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi paydaşlar iş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Pars GRC süreçlerinizi dijital platformda takibi kolay bir ekosisteme dönüştürür.

Dijital ekosistemde takip edilebilirlik

Genellikle işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli işlemler ve kurallar temelinde gerçekleştirir. Bununla beraber, bu iş süreçleri genellikle belgelenmez fakat kullanıcıların aklında kalır. Pars GRC sayesidne süreçleriniz kayıt altına alınır ve takibi kolaylaşır.

Pars GRC’nin Süreç Yönetimine faydalarını biliyor musunuz?

Kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlar.
  • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik sağlar
  • Optimize çalışmaya hazır iş süreçleri sunar.
  • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler.
  • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar.
  • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimini değiştirir. Aynı zamanda ilgili yöneticilerin bu süreçten haberdar olmasını sağlar.

Risklerin meydana getirebileceği kötü sonuçların takibini süreçlerle ilişkilendirdiğiniz varlık, süreç ve riskler sayesinde sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir.

Süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına alınır.
Dinamik olarak iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için yeni form elemanları oluşturma esnekliği kazandıran Pars GRC sayesinde kontrol gerektiren tüm süreçlerinin bildirimini istediğiniz kanaldan alabilirsiniz.