Uygunsuzluklarınızı basit ve etkili yöntemlerle kontrol edin.

Düzeltici Faaliyetler modülü, mevcut uygunsuzlukların tanımlanmasını, sebeplerinin araştırılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Kurum tarafından belirlenen DF yöneticisi ile sorumlular arasında hiyerarşik bir yapıyı destekleyen RAPTOR GRC yazılımı sayesinde uygunsuzluklarınızı çözüme ulaştırabilirsiniz.

Tam entegre çalışma prensibi

Bu modül diğer modüller ile tamamen entegredir.

Adım adım faaliyet ilerleyişini izleyin

Uygunsuzluğu tespit eden personel Düzeltici Faaliyet modülü üzerinden bu uygunsuzluğu kayıt eder, uygunsuzluğun belirlendiği birim tarafından bu sorunun kök nedenini, ne zamana kadar ve hangi faaliyet yapılarak giderileceği belirlenerek kayıt altına alınır. Sonrasında zamanı geldiğinde bu faaliyet yerine getirilmiş ise uygunsuzluk kapatılır ve faaliyet tamamlanmış olur.

Faaliyetleri takvimlendirin

Kurum içerisinde sunulan hizmetlerin tanımlanmış standartlara uygun olmaması, iç ve dış denetim bulguları, veri analizleri, istatistiksel çalışmaları birebir entegre ederek talep oluşturabilir ve raporlanabilir. Aynı zamanda takvim yardımıyla bitirilmesi gereken DF’lerinizi takip edebilirsiniz.

Tüm taleplerinizi dijital ortama taşıyın

Sadece uygunsuzluklar için değil kurum içinde gerekli görülen talepler için de düzeltici faaliyet işlemi açabilirsiniz.